H Tjänster finns i skärgården söder om Dalsbruk och Kimitoön och hjälper med förefallande åtaganden som båttaxibogsering samt båttransport av varor.

H Tjänster erbjuder fastighetsskötselsmärre reparationer och liknande.

Också service av båtar och motorer.

H Tjänster samarbetar med det övriga marina klustret i regionen.

Taxibåten

fungerar med maximalt 11 passagerare, och opererar primärt med avfärd från Dalsbruk inom ett ”halvcirkelområde” därifrån mot ytterlighetsdestinationerna Bolax, Hitis, Kasnäs och Högsåra.

Varutransporter

utförs av material = styckgods med en maximumvikt upptill 2 ton såtillvida det på destinationsstället finns avlastningsmanskap för tyngre enheter.

Bogsering

av båtar utförs inom förut omnämnda ”halvcirkelområde” av upptill ca 30 fots motorbåtar samt av upptill ca 37 fots segelbåtar.

Det är ju alltid tråkigt att tala om allehanda olyckor, men sådana existerar nu ibland beklagligtvis.

Tjänster på land

På landbacken kan jag bistå med mindre fastighetsreparationer samt
-skötsel både inom- som utomhus.

Båtservice & motorreparationer mottagas tillika. Är uppgiften för krävande för mig själv har jag ett nätverk av fackkunniga som säkert löser problemen fullt tillfredsställande för er som kund.

I den anledningen står jag därför också för det mesta till rådighet av hjälpbehov.