Ensimmäinen hiiliuuni rakennettiin vuonna 1836 ja enimmillään hiiliuuneja on ollut 28 kappaletta samalla alueella. Tänään näitä seudulle tunnusomaisia slagitiilesta rakennettuja uuneja on säilyneenä 11 kappaletta. Näissä poltettiin puuta puuhiileksi, jota tarvittiin raudan valmistukseen mm. masuunissa. Kun hiiliuunit olivat käynnissä, ne sylkivät  runsaasti nokea ja savua, mikä antoi leimansa Taalintehtaalle.