Kun rautatehdas Taalintehtaalla tarvitsi enenevässä määrin työläisiä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, niin rakennettiin suuria puisia luhtikäytäväkasarmeja helpottamaan asuntopulaa. Monet kasarmeista on revitty, mutta kuusi näistä puukasarmeista on säilynyt tähän päivään asti