Info

 

Sydvästra Finland, Kimitoön och Dalsbruk – Dalsbruk är en ort med cirka 1 700 invånare året om. Fram till år 2009 fanns det på Kimitoön tre kommunen och Dalsbruk fungerade då som centrum för föredetta Dragsfjärds kommun.

År 1686 byggdes den första Masugnen i Dalsbruk  och fram till år 2012 hade byn en egen järnfabrik. Det är framförallt industrialiseringen och järnverket som har påverkat Dalsbruks utformning.

Museiverket har utsett Dalsbruks historiska industriområde till en nationellt signifikant kulturmiljö. En del av brukets gamla byggnader har restaurerats i början av 2000-talet. Kännetecknande för de gamla bruksbyggnader är att de delvis eller helt är byggda av slaggsten. De äldsta bostadshusen i Dalsbruk är byggda på 1700-talet.

År 2016 valdes Dalsbruk till årets by i Egentliga Finland.