Bruksparken torde ha fått sin början i samband med att brukets första karaktärsbyggnad byggdes år 1762.

Idag finns i Bruksparken en fin och förnyad lekpark för barn.