Dalsbruks Byggtjänst Ab är ett litet men dynamiskt företag i byggnadsbranschen. Vår verksamhet omfattar försäljning av byggnadsmaterial och utrustning samt en egen byggnadsavdeling med stor erfarenhet av komplicerade projekt i skärgårdsmiljö. Vi har en 25 års erfarenhet med att bygga bryggor och speciellt betongpontonbryggor. Vi saluför Marineteks betongpontonbryggor.