Dalsbruks Bruksmuseum är ett kulturhistoriskt museum vars första basutställning öppnades år 1983. Idag innefattar museet sex byggnader och 11 kolugnar. I museets småa Norrbacksstugor visar man hur arbetarna levde och bodde i Dalsbruk. Fem interiörer från perioden 1890-1960 är uppbyggda i stugorna. I museets övriga byggnader koncentrerar man sig på järnbrukets historia, vars anor sträcker sig ner till år 1686 då den första masugnen byggdes i Dalsbruk. Till museets specialiteter hör en miniatyrmodell av masugnen. Dalsbruks bruksmuseums alla byggnader är genuina och i tackjärnsgjuteriet och kolugnarna kan man ännu förnimma arbetets trägna gång.

Dalsbruks Bruksmuseum är ett kulturhistoriskt museum vars första basutställning öppnades år 1983. Idag innefattar museet sex byggnader och 11 kolugnar. I museets småa Norrbacksstugor visar man hur arbetarna levde och bodde i Dalsbruk. Fem interiörer från perioden 1890-1960 är uppbyggda i stugorna. I museets övriga byggnader koncentrerar man sig på järnbrukets historia, vars anor sträcker sig ner till år 1686 då den första masugnen byggdes i Dalsbruk. Till museets specialiteter hör en miniatyrmodell av masugnen. Dalsbruks bruksmuseums alla byggnader är genuina och i tackjärnsgjuteriet och kolugnarna kan man ännu förnimma arbetets trägna gång.