Verksamheten är tvåspråkig. Byalaget arrangerar flere tillfällen under året; Påskmarknad i Gamla Verkstan, på torget i början av juni Säsongsöppning/Öppna Byars Dag i samarbete med företagare och föreningar, kvällstorg, på Stallsplan Forneldsnatten, på torget Julöppning samt i Gamla Verkstan Julmarknad. Byalaget vill värna om och utveckla vår unika bruksmiljö tillsammans med såväl ortsbor, deltidsboare, föreningar, företag och kommunen. År 2016 utgav byalaget bildverket “Från Honolulu till Sibirien” och samma år utsåg Egentliga Finlands byar Dalsbruk till Årets By.