Ekmans byggnadsservice är ett lokalt byggnadsföretag som sysslar med nybyggande samt reparation. Vi fungerar främst i skärgården.