Festivalen ordnades första gången år 2012, och konceptet hämtades från Katalonien, var föregångaren Festival Surpas ordnades föregående året allra sista gången. Ombytet från medelhavsgränsstaden till bruksbyn i Finlands skärgård var ganska så naturlig, då en del av Norpas organisatörer hade fungerat med i föregångarfestivalen. Festivalens koncept är simpelt: att ordna en internationell konsthappening på en liten ort, var upplevelsen och känslan är i allmänhet mera omedelbar, att främja fritt kulturutbyte och kombinera de nyaste konstriktningarna med mera traditionella stilriktningar. Det mångkonstnärliga programmet i Norpas består av konserter, film med livemusik, konstworkshoppar, installationer, fotografiutställningar, konstutställningar, talturer av konstnärer, dans-, performans-, teater- och cirkusuppvisningar och möten av alla dessa. Naturen och bruksmiljön är starkt närvarande i Norpas.