Cirka 1 km från Dalsbruks centrum finns Folkhälsans simstrand. På stranden finns omklädningsrum, utedass och lekplats. Folkhälsan ordnar varje sommar simskola på sin egen strand.