Arbetarbastu från 1850-talet byggd av slaggtegel. Den sista allmänna bastun i Dalsbruk.

Verksamheten avslutades år 1997.