Gamla mekaniska verkstaden var den sista avdelningen som lades ner på det gamla bruksområdet runt masugnen. Detta skedde år 1955, dvs. dryga hundra år efter det att byggnaden började byggas i början av 1850-talet.

Idag är byggnaden en del av Dalsbruks bruksmuseum och fungerar i huvudsak som lokal för festivaler, marknader, bröllop osv.