Invid gästhamnen finns sedan sommaren 2017 en lekpark. Lekparken är belägen i en fin omgivning, omgiven av havet och de gamla kolugnarna.