På landbacken kan jag bistå med mindre fastighetsreparationer samt
-skötsel både inom- som utomhus.

Båtservice & motorreparationer mottagas tillika. Är uppgiften för krävande för mig själv har jag ett nätverk av fackkunniga som säkert löser problemen fullt tillfredsställande för er som kund.