Vi arbetar både i skärgård och på fastland året om. Vår kunniga personal betjänar bostadsbolag, privathushåll, företag samt fritidsboende med städning och fönstertvätt. Fastighetsservicen sköter om fastigheterna , fastighetstekniken samt grönområden.

Fastighetsservicen kan även ta emot larm och kvittera dessa, gäller även fritidsbostäder.

Vi rekommenderar kundavtal , för att prioriteras när tjänsterna behövs.

Vi har även specialtjänster gällande inomhusluftens kvalitet, städning av skadliga mikrober och andra lösningar på problem gällande inomhusluft.  Även i byggnads- och renoveringsobjekt är möjligast ren inomhusluft viktig för hälsan och orken.