frivillig sjöräddningsförening, vår jour 24/7 från 1.5 – 31.10 vår nuvarande stationsplats Rövik/ Dalsbruks Båtservice. Sjönöd alarm sjöräddningscentralen 0294 1000 hjälpbehov, vår båt P/V Masto tel 040 578 8757