Den första kolugnen byggdes år 1836 och som mest har det funnits 28 stycken kolugnar på samma område. Idag finns 11 stycken bevarade av dessa för orten kännspaka av slaggsten byggda ugnar i vilka man kolade ved till träkol som fordrades vid järntillverkningen i bl.a. masugnen. När kolugnarna var igång spydde de ut en massa sot och rök som satte sin prägel på Dalsbruk.