Då järnbruket  i Dalsbruk behövde allt mera arbetare i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så byggdes det stora loftgångskaserner i trä för att råda bot på bostadsbristen. Många av dessa kaserner har rivits men idag är sex av dessa träkaserner bevarade.