VVS-Sanvatek Oy Ab är ett företag inom VVS- och metallbranschen i Dalsbruk. Vi är specialiserade på nybyggen och saneringar, värme-, vatten-, avlopps- och ventilationslösningar huvudsakligen på Kimitoön.

Inom vårt plåtslageri ingår olika byggplåtstjänster såsom plåtning av skorstenar, skorstenshattar, spisplåtar, plåtlister samt andra plåtarbeten.Vi tillverkar också olika produkter av metall enligt kundens önskemål.

VVS-produkter av hög kvalitet går att hitta i vår butik. I vårt lager har vi t.ex. kranar, reservdelar till kranar, wc:n, reservdelar till wc:n, rördelar, avloppsdelar samt ventilationsdelar. Vi kan också beställa produkter enligt behov.

Vi tillverkar olika produkter av metall enligt önskemål. Vi kan till exempel utföra (MIG-, TIG-, gas- och el-) svetsning, klippning, bockning, sågning, borrning, svarvning och fräsning.

Vi lagerför också plåtar, rör, profiler, vinkeljärn, axlar, ämnesrör och flatjärn.