Naturstigen Dammen är 700 meter lång och lämpar sej för hela familjen. Stigen bjuder
på mångsidig natur och gammal
kultur. Den är utmärkt
med färgbeteckningar och går runt träsket.