Ny Småbåts hamn till Dalsbruk

DB Marina öppnar den 1 juni de 50 första platserna i Dalsbruk.. Utbyggnaden av hamnen sker stegvis under de kommande åren med målsättningen att kunna erbjuda 150–200 platser beroende på båtarnas storlek.

Skyddad småbåtshamn med fullservice – Marinetek garanterar kvaliteten

Den ledande finländska bryggleverantören Marinetek garanterar god kvalitet på bryggorna i den nya småbåtshamnen. Alla platser kommer att förses med elektricitet och dricksvatten samt träskvatten som kan användas för båttvätt. Platsernas storlek kommer att vara från 6–7 meter långa lätta bommar till 8–15 meter gångbara sidobommar. Tack vare att bommarnas placering är flexibel kan man i hamnen anpassa platserna för allt från 5 meters öppna båtar till över 60 fot långa jakter.

B Marinas hamn kommer att skyddas av en 100 meter lång vågdämpare som Marinetek tillverkar i DB Marinas utrymmen i Dalsbruk. De övriga bryggpontonerna tillverkas i Marineteks fabrik i Vanda. Installationen av pontonerna sköts av Marineteks långvariga och lokala samarbetspartner Dalsbruks Byggtjänst (”Byggis”). Också Byggis verkar på DB Marinas område i Dalsbruk. Projektet skapar därmed arbetsplatser för lokala företag och då verksamheten utvecklas även för DB Marina

Problemfritt och tryggt båtliv

DB Marinas servicekoncept erbjuder kunderna ett problemfritt och tryggt båtliv året om, allt detta i hjärtat av Skärgårdshavet. Båtägaren får alla tjänster från ett och samma ställe – bryggplats på sommaren, service, reparation och restaurering samt förvaring på vintern. DB Marina har fäst stor uppmärksamhet vid säkerheten – hamnen skyddas för alla vindar av en stadig vågdämpare och hela området utrustas med kameraövervakning, staket och låsta portar. För alla båtplatser har det reserverats tillräckligt med parkeringsplatser för bilarna på det övervakade området. Det finns även tillgång till bastu, dusch och förvaringsutrymme. Alla dessa tjänster kan erbjudas som anpassbara servicepaket till ett fast månadspris.. DB Marina tror starkt på att utvecklingen av Skärgårdshavets gästhamnar och förändringen av båtkulturen kommer att flytta tyngdpunkten i riktning mot ett heltäckande tjänsteutbud och en ökande turism i Skärgårdshavet. Dalsbruk och DB Marina svarar på kundernas önskemål! Miljövänlighet som ledstjärna

Alla dessa tjänster kan erbjudas som anpassbara servicepaket till ett fast månadspris.. DB Marina tror starkt på att utvecklingen av Skärgårdshavets gästhamnar och förändringen av båtkulturen kommer att flytta tyngdpunkten i riktning mot ett heltäckande tjänsteutbud och en ökande turism i Skärgårdshavet. Dalsbruk och DB Marina svarar på kundernas önskemål! Miljövänlighet som ledstjärna

I den nya hamnen kommer återvinning och övriga miljöaspekter, exempelvis septictömning, att beaktas och hamnen kommer att bli en av Håll Skärgården Ren accepterad Sälle-hamn.