Tjänstemannabastu från år 1902 byggd av slaggtegel, har också fungerat som brukets representationsbastu.  Idag fungerar ett café i byggnaden.