De på 1840-talet byggda empire byggnaderna var först byggda som stall, sädesmagasin och förrådsmagasin. Under de närmare tvåhundra åren sedan husen byggdes har verksamheten i dem varit mycket varierande, där har varit mejeri, brandstation, cafè, likvagnsstall, biograf, restaurant, butik mm. Idag fungerar i husen sett från vänster en biograf, två restauranger. Eftersom byggnaderna har drag av C.L. Engels arkitektur kallas de ibland i folkmun för Engels magasinen.