“Vi åker runt i Dalsbruks gamla brukssamhälle, ser bl a masugnens ruiner från 1850-talet, gamla och nyare byggnader som hänför sig till järnverkets verksamhet och människornas levnad. I bycentrum invid gästhamnen står elva kolugnar, i europeiska mått en unik helhet. Direktörernas villor och arbetarnas bostäder finns från olika tidevarv. Till programmet kan inkluderas ett besök vid Dalsbruks Bruksmuseum, där det finns en miniatyrmodell av masugnen, en utställning av valsverkets verksamhet och museiboden Butkan samt på originalplatser arbetarnas bostadshus från 1730-talet, där vi ser hur man bodde förr. På en torgdag kan vi stanna och ta en titt på utbudet på torget. Till besöket lämpar sig också en visit till Dalsbruks kyrka, som är den enda kyrkan i Finland byggd i slaggtegel. Lunchen eller eftermiddagskaffet /-teet avnjuts naturligtvis i Dalsbruk.”

 

“När ni kommer till Kimitoön för en  hel dag, och inte hinner stanna längre i Dalsbruk, men tiden tillåter, åker vi via Bruket, så att ni kan beundra den gamla historiska miljön från bussen.”