Senatsbergets naturstig är ett av de mångsidigaste utmärkta naturstigarna på Kimitoön. Under den drygt 6 km långa rutten kan du gå längs träskstränder, olika kärrmarker och skogar, klättra på berg och beundra fin utsikt över havet.

Du kommer till stigen från idrottsplanets motionsbana eller från Dammens eller från Lilla Masugnsträskets naturstig . När du kommer från idrottsplanet sträcker sig rutten först längs motionsbanan tills en stig tar av och fortsätter längs Stora Masungsträskets skogsbevuxna strand. Den här delen av träsket är fylld av vitmossa. På hösten glöder kärrmarken i orange, gröna, bruna och gula färgnyanser.

Stigen fortsätter genom den mosaikaktiga skogen. Karga berg växlande med små tallmyrar, blandskog och mörkare granskog ger skogslandskapet omväxling. Stigen går emellanåt över små bergsklintar. När du kommer ut till bilvägen, gå över till andra sidan där fortsätter stigen genast vid skogskanten.

Det lönar sig att välja stigen till Senatsberget i följande korsning ifall att du inte är rädd för att klättra i berg. Från Senatsberget öppnar sig en bedårande utsikt över havet. Den är också en sagolik plats att skåda stjärnor och norrsken. På berget växer martallar och lägre ner hittar du bland torra furor djävulsåkern med sina runda stenar. De branta bergsväggarna ger en skyddad boplats åt berguven. På vårkvällarna kan man höra uvens dova rop.

Stigen ner från Senatsberget slingrar sig ner och fortsätter i varierande skogsmark. Efter det att du gränsat vägen fortsätter stigen genom den kuperande skogsmarken och kommer slutligen till stranden av Lilla Masugnsträsket. Härifrån kan du fortsätta tillbaka till byn, endera till Hertsbölevägen som finns öster om Lilla Masugnsträsket eller längs stranden till väster, mot idrottsplanen och Dammens naturstig.