Längs stigen hittar du tavlor med information om naturens hälsofrämjande effekter. På Senatsberget finns ett vindskydd med en eldplats samt ett utkikstorn. Du kan ta bekanta till naturstigen också via stigens informationskarta.