I Dalsbruk finns 1,5 km och 2,6 km motionsspår i varierande och delvis utmanande terräng. Vintertid förvandlas motionsspåren till skidspår. En snökanon håller skidspåren och ett nytt minisnölandskap med snö från och med vintern 2017-18. Då isen tillåter fortsätter skidspåret också ut på Stora Masugnsträsket. Invid skidspåren finns belyst rink och isplan samt varmt omklädningsrum med toalett.